W celu wzmocnienia konkurencyjnoœci firmy zakupiliśœmy wysoce zaawansowaną technologicznie piłę mostową z obrotową głowicą. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze śœrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Automatyzacja procesu i komputerowe odwzorowanie wyrobów skróciło czas realizacji zamówień i pozwala nam przyjmować zlecenia na wykonanie wyrobów w bardzo krótkich terminach.
Ze względu na stosunkowo niskch materiałochłonność, znikome powstawanie braków produkcyjnych, a także większą przepustowość urządzenia, zostały zminimalizowane koszta produkcji. Dzięki temu możemy zaproponować Państwu wyroby z kamienia w bardzo atrakcyjnych cenach.

    

         powi�ksz   powi�ksz

Copyright KMK 2008 All Rights Reserved ::          e-mail: kmk@kmk.com.pl